Dokumenti

12.02.2020. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - preuzmite dokument, preuzmite PDF

Javni natječaj za prijem u radni odnos - preuzmite dokument, preuzmite PDF

Obavijest i upute kandidatima - preuzmite dokument, preuzmite PDF

Program rada i financijski plan Turističke zajednice grada Krapine za 2020 godinu - preuzmite PDF

Plan nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2020 godinu - preuzmite PDF

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2018. godinu - preuzmite PDF

Strategija upravljanja destinacijom - preuzmite PDF

Izmjena finacijskog plana Turističke zajednice za 2019. godinu - preuzmite PDF

Izmjena finacijskog plana Turističke zajednice za 2018. godinu - preuzmite PDF

Izmjena finacijskog plana Turističke zajednice za 2017. godinu - preuzmite PDF

Izmjena plana nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2019. godinu - preuzmite PDF

Izmjena plana nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2018. godinu - preuzmite PDF

Izmjena plana nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2017. godinu - preuzmite PDF

Plan nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2019. godinu - preuzmite PDF

Plan nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2017. godinu - preuzmite PDF

Plan nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2016. godinu - preuzmite PDF

Program rada i financijski plan Turističke zajednice grada Krapine za 2016 - preuzmite PDF

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2017. godinu - preuzmite PDF

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2016. godinu - preuzmite PDF

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2015.godinu - preuzmite PDF

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2014.godinu – preuzmite PDF

POSLOVNICI:

Poslovnik o radu nadzornog odbora Turističke zajednice grada Krapine – preuzmite PDF
Poslovnik o radu skupštine turističke zajednice grada Krapine – preuzmite PDF
Poslovnik o radu turističkog vijeća turističke zajednice grada Krapine – preuzmite PDF


PRAVILNICI:

Pravilnik o radu turističkog ureda turističke zajednice grada Krapine – preuzmite PDF
Pravilnik o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u turističkom uredu turističke zajednice grada Krapine – preuzmite PDF
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave - preuzmite PDF
Izmjene u pravilniku o provedbi postupaka - preuzmite PDF
Program rada i financijski plan turističke zajednice grada Krapine za 2015. godinu – preuzmite PDF
Statut turističke zajednice grada Krapine – preuzmite PDF